แผนธุรกิจเจอเนสส์

ZEN THE ICON: สอนทำธุรกิจเจอเนสส์
โทรหาผมทันที...  089-813-4156 (เซ็น)

แผนธุรกิจเจอเนสส์


ในการสมัครทำธุรกิจเจอเนสส์จะมีการสมัครทั้งหมด 4 แพ็กเกจ ได้แก่
  • Basic (7-8 พันกว่าบาท)
  • Supreme (2 หมื่นกว่าบาท)
  • Jumbo (3 หมื่นกว่าบาท)
  • Ambassador (44,566 บาท)
ซึ่งในแต่ละแพ็กเกจจะมีชุดสินค้าและผลตอบแทนต่างกันออกไป ในการสมัครแบบ Ambassador จะได้รับสินค้าครบถ้วนและผลตอบแทนดีที่สุด (แต่หากเรามีงบจำกัด อาจสมัครแบบ Basic ก่อน แล้วไปอัพเกรดแพ็กเกจเป็น Ambassador ได้ในภายหลัง)

แผนการตอบแทนรายได้ของเจอเนสส์ จะมีทั้งหมด 6 ข้อดังนี้:
  1. กำไรจากการค้าปลีก คือ เราซื้อสินค้าราคาสมาชิก เมื่อนำไปขายจะได้ส่วนต่างเป็นกำไร 20-40%
  2. รายได้จากการแนะนำ คือ หากเราแนะนำให้คนมาสมัครจะได้ค่าแนะนำ 875 ถึง 8,750 บาท ขึ้นอยู่กับแพกเกจที่คนนั้นเลือกสมัคร
  3. สร้างทีมไซเคิล คือ ทุกครั้งที่คะแนนเราสองฝั่งซ้ายขวา ได้ครบ 600/300 หรือ 300/600 เราจะได้รับเงิน 1,225 บาท
  4. รายได้ทีมงาน Matching คือ รายได้ 7 ชั้น ชั้นแรก 20-30% ชั้นที่ 2 ได้ 15% ชั้นที่ 3 ได้ 10% ชั้นที่ 4 ถึง 7 ได้ 5%
  5. ยอดทั่วโลก Pool 3% คือ รายได้จากทั่วโลกแบ่งจ่าย 3% ให้กับนักธุรกิจทุกคนที่เป็นตำแหน่งตั้งแต่ Diamond ขึ้นไป
  6. ท่องเที่ยว Life Style Bonus คือ การสะสมคะแนนท่องเที่ยวฟรี โดยสะสมให้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
แผนการทำธุรกิจเจอเนสส์
แผนการทำธุรกิจเจอเนสส์
แผนการทำธุรกิจเจอเนสส์
แผนการทำธุรกิจเจอเนสส์
แผนการทำธุรกิจเจอเนสส์
แผนการทำธุรกิจเจอเนสส์
แผนการทำธุรกิจเจอเนสส์
Share by: